Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis
Klik hier >

Opname in uw testament

Wanneer u de SWOO op wilt nemen in uw testament, kunt u dat bij de notaris vastleggen in de vorm van een legaat. Een legaat wordt vooral gebruikt om iets na te laten aan personen of instellingen, die niet directe erfgenamen zijn. Als u wilt kunt u in uw testament vermelden dat u de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Prof. Dr. H.J. Flieringa (SWOO-Flieringa), gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend te Schiedamse Vest 180, 3011 BH Rotterdam, benoemt tot legataris. 

 

Geef uw mening

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis, dan beantwoorden we deze graag.

Vragen en opmerkingen over de website zijn ook welkom. Deze zullen eventueel meegenomen worden in de volgende updates van de website.

SWOO Flieringa:Schiedamse Vest 180-3011 BH Rotterdam-Copyright © 2019