Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis
Klik hier >

Kernactiviteiten

Behalve uitstekende patiëntenzorg en opleidingen van oogartsen, is onderzoek ter verbetering van de oogheelkunde zorg belangrijk voor het Oogziekenhuis Rotterdam. Onderzoek staat echter ook onder grote druk. De overheid en zorgverzekeraars stellen weinig financiële middelen ter beschikking en dit zal in de toekomst ook zo blijven of misschien wel verder afnemen. Bovendien zijn er op het gebied van oogheelkunde in Nederland geen grote fondsen, zoals bijvoorbeeld voor onderzoek naar hart- en vaatziekten of kanker,  die geld beschikbaar stellen voor onderzoek.  En dat terwijl onderzoek noodzakelijk is om tot innovatieve behandelingen te komen om de groei van het aantal slechtzienden terug te dringen.  Dat betekent dat onderzoek voor de financiering in toenemende mate is aangewezen op private middelen.

Het Oogziekenhuis Rotterdam is het enige gespecialiseerde oogziekenhuis in Nederland en vervult een voortrekkersrol voor innovatie in de oogheelkundige zorg in Nederland. Met uw gift kunnen we ook in de toekomst vanuit dit ziekenhuis werken aan vernieuwing in de oogheelkunde.

De wetenschappelijk activiteiten van Het Oogziekenhuis Rotterdam worden sinds 2009 uitgevoerd door het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.)  Op de website van het R.O.I. vindt  u hierover uitgebreide informatie.

Nieuwsbrieven

Meer informatie over de activiteiten van de SWOO kunt u vinden in de eerder gepubliceerde nieuwsbrieven.

Geef uw mening

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis, dan beantwoorden we deze graag.

Vragen en opmerkingen over de website zijn ook welkom. Deze zullen eventueel meegenomen worden in de volgende updates van de website.

SWOO Flieringa:Schiedamse Vest 180-3011 BH Rotterdam-Copyright © 2019