Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis
Klik hier >

Inhoudelijk beleid van de SWOO

Het beleid van de SWOO is erop gericht klinisch wetenschappelijk onderzoek financieel te ondersteunen.  De overheid en zorgverzekeraars stellen weinig financiële middelen ter beschikking en de beschikbare gelden zijn vaker bestemd voor fundamenteel onderzoek dan voor klinisch onderzoek, gericht op het oplossen van een praktijk gerichte vraag. Bovendien zijn er op het gebied van oogheelkunde in Nederland geen grote fondsen zoals bijvoorbeeld voor onderzoek naar hart- en vaatziekten of kanker,  die geld beschikbaar stellen voor onderzoek. De SWOO maakt oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek mogelijk dat direct gerelateerd is aan een klinische toepassing.

Hiermee streeft de SWOO er naar om te investeren in onderzoek waarvan de resultaten in de nabije toekomst in de kliniek toegepast  kunnen worden. Fundamenteel onderzoek wordt in Nederland voornamelijk aan de universiteiten verricht en gefinancierd vanuit de overheid. 

Geef uw mening

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis, dan beantwoorden we deze graag.

Vragen en opmerkingen over de website zijn ook welkom. Deze zullen eventueel meegenomen worden in de volgende updates van de website.

SWOO Flieringa:Schiedamse Vest 180-3011 BH Rotterdam-Copyright © 2019