Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis
Klik hier >

Geschiedenis van de SWOO

De stichting is op 13 december 1999 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige stichtingen:

  • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Rotterdam
  • Stichting prof. Dr. H.J. Flieringa Stichting
  • Prof Dr. Flieringa Houët Stichting

Deze drie Rotterdamse stichtingen hadden als doel het bevorderen en het doen uitvoeren van oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek in de ruimste zin van het woord.

Prof. dr. H.J. Flieringa (1891 - 1988) is de stichter van het huidige Oogziekenhuis Rotterdam en de grondlegger van de medische school in Rotterdam in 1950. Rotterdam heeft mede dankzij professor Flieringa inmiddels een lange traditie op het gebied van oogheelkunde. Het Oogziekenhuis Rotterdam is het enige gespecialiseerde oogziekenhuis in Nederland en levert tweede- en derde lijns zorg, verzorgt de opleiding tot oogarts en verricht wetenschappelijk onderzoek. Er werken circa 400 medewerkers en 32 oogartsen. Jaarlijks worden ruim 13.500 operaties uitgevoerd en 140.000 patiënten poliklinisch gezien. Sinds 2009 heeft het Oogziekenhuis Rotterdam een eigen wetenschappelijk instituut, het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.). 

De vergrijzende bevolking en de toename van behandelmogelijkheden leidt de komende jaren tot een toenemende vraag naar oogheelkundige zorg. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, bij gelijkblijvende middelen, zal de oogheelkundige zorg op medisch, technologisch en organisatorisch gebied moeten innoveren, evenals op het terrein van kosteneffectiviteit. Het hiervoor benodigde onderzoek wordt in Nederland voornamelijk in de academische centra uitgevoerd. Het R.O.I. streeft naar een toonaangevende positie in het oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek waarbij het R.O.I de nadruk legt op klinisch onderzoek. Het R.O.I. kan bouwen op zowel de aanwezigheid van alle oogheelkundige subspecialismen in Het Oogziekenhuis Rotterdam en haar  zeer grote patiëntenpopulatie. Bij dit alles laat het R.O.I. zich inspireren door ontwikkelingen voorbij de grenzen van de oogheelkunde.

Geef uw mening

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis, dan beantwoorden we deze graag.

Vragen en opmerkingen over de website zijn ook welkom. Deze zullen eventueel meegenomen worden in de volgende updates van de website.

SWOO Flieringa:Schiedamse Vest 180-3011 BH Rotterdam-Copyright © 2019