Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis
Klik hier >

Doelstelling

De statutaire doelstelling  van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Prof. Dr. H.J. Flieringa luidt:

" Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op oogheelkundig gebied in het bijzonder gerelateerd aan het Oogziekenhuis Rotterdam en voor oogonderzoek ten dienste van de volksgezondheid in het algemeen. Al datgene bevorderen, hetwelk het ontstaan van slechtziendheid respectievelijk blindheid kan voorkomen en mee kan werken om de zorgen en het lijden van slechtzienden en blinden te verzachten. "

Geef uw mening

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis, dan beantwoorden we deze graag.

Vragen en opmerkingen over de website zijn ook welkom. Deze zullen eventueel meegenomen worden in de volgende updates van de website.

SWOO Flieringa:Schiedamse Vest 180-3011 BH Rotterdam-Copyright © 2019