Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis
Klik hier >

Bestuur

Volgens de statuten dient het bestuur van de stichting te bestaan uit tenminste vijf leden. Twee bestuursleden worden benoemd door de Raad van Toezicht van de Stichting Oogziekenhuis Rotterdam; twee bestuursleden worden benoemd door en uit de Maatschap Oogartsen, verbonden aan Het Oogziekenhuis Rotterdam en de overige bestuursleden worden benoemd door de zittende leden van het bestuur. Een hiervan dient bij voorkeur een meerderjarige afgevaardigde uit de familie van prof. dr. H.J.  Flieringa.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Mevr. dr. C.W.J.M. Storimans                            
Oogarts en lid bestuursraad Het Oogziekenhuis Rotterdam 

Secretaris
Dhr. dr. A.D.A. Paridaens                                            
Oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam

Penningmeester
Dhr. drs. N.H. Klay                                                          
Bestuurder Het Oogziekenhuis Rotterdam  

Overig bestuurslid
Mevr. drs. F. Flieringa
Afgevaardigde familie Prof. Dr. H.J. Flieringa

Bestuursadviseur
Dhr. prof. dr. P.M. van Hagen                                   
Internist, hoofd afdeling Immunologie van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Het bestuur neemt zijn besluiten met volstrekt meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden, met dien verstande dat voor het nemen van besluiten tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd  dient te zijn. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst. De administratieve ondersteuning wordt gefaciliteerd door Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Geef uw mening

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Het Oogziekenhuis, dan beantwoorden we deze graag.

Vragen en opmerkingen over de website zijn ook welkom. Deze zullen eventueel meegenomen worden in de volgende updates van de website.

SWOO Flieringa:Schiedamse Vest 180-3011 BH Rotterdam-Copyright © 2019